Giảng viên

Trần Bảo Lực

Software Engineer

Quản lý các dự án trong và ngoài nước cho các thị trường như: Nhật Bản, Úc, philippines

Michele D'Ercole

Speaker: B2B

Michele D'Ercole chủ tịch phòng thương mại Ý. Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

Quang Hưng

Trainer: Brand design

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa Multimedia với gần 10 năm kinh nghiệm trong nghề.

Hòa Nguyễn

Trainer: Marketing

Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, trade marketing và digital marketing.