Michele D'Ercole

Michele D'Ercole | Email: xuctienthuongmai.italia@imeet.vn

Chủ tịch phòng thương mại Ý.MICHELE D'ERCOLEÔng đại diện Phòng thương mại Ý với mục tiêu chính là tiến hành các hoạt động hỗ trợ trao đổi thương mại giữa Việt Nam với Italy và hỗ trợ các đại lý kinh tế, cũng như thúc đẩy sự phát triển của các mối quan hệ kinh tế giữa 2 nước.

Phòng thương mại Ý hỗ trợ phát triển các mối quan hệ và hợp tác với các tổ chức ở Ý và Liên minh châu Âu, với Mạng lưới Thương mại, với các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân khác, cũng như thông qua các dự án hợp tác song phương.
 
Share:
X

Facebook Chat