Dịch vụ xúc tiến thương mại đa quốc gia

hội chợ tại italia
(Hình ảnh các doanh nghiệp tham gia hội chợ tại Ý năm 2017)

iMEET  cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại sang thị trường Italia, Châu Âu, Châu Á.

Chúng tôi tư vấn, cung cấp thông tin các chương trình cho Doanh nghiệp. Nhằm đáp ứng một số nhu cầu thiết yếu trong quá trình triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, các dự án kinh doanh mới của Doanh nghiệp và các nhà đầu tư, giảm thiểu những khó khăn về chi phí, thời gian và tính chính xác để tìm hiểu về các thông tin, đối tác; mối quan hệ để kết nối giữa các nhà đầu tư, kinh doanh. Bằng sự am hiểu về pháp lý, thông thạo môi trường, địa bàn kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại thị trường Việt Nam và Italia, Châu Âu, Châu Á, iMEET cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp như sau:

– Cung cấp dịch vụ về mẫu hàng hóa, tìm kiếm hàng hóa, nhà cung cấp hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu.

– Cung cấp dịch vụ tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư, giao kết hợp đồng.

– Cung cấp dịch vụ đàm phán với đối tác, nhà cung cấp, khách hàng về vấn đề trong phạm vi ủy quyền của nhà đầu tư.

– Tổ chức các sự kiện truyền thông, triển lãm, hội chợ, quảng bá hình ảnh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp của nhà đầu tư.

– Kết nối các bên trong quá trình đầu tư kinh doanh.

– Dịch vụ xúc tiến thương mại khác…

iMEET hiểu rằng, cơ hội và việc nắm bắt cơ hội để hành động là vấn đề mấu chốt trong kinh doanh của nhà đầu tư. iMEET cam kết cung cấp dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả và tuyệt đối bí mật.
Share:
X

Facebook Chat