Dịch vụ đào tạo chuyên môn theo yêu cầu

Nội dung thực hiện:
- Khảo sát trực tiếp.
- Trao đổi nhu cầu và mong muốn.
- Tư vấn phương án và giải pháp đào tạo.
- Thống nhất phương án và chi phí thực hiện.
- Triển khai đào tạo.
- Test giả lập mô hình thực tế.
- Tình huống case by case.
- Chuyển giao và bàn giao.

Ai cần đến dịch vụ đào tạo chuyên môn và đào tạo nghiệp vụ theo yêu cầu?
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Cửa hàng.
- Nhà hàng.
- Khách sạn.
- Quán cà phê.
- Quán ăn.
- Các ngành về dịch vụ,...

Trên đây là quy trình chúng tôi thực hiện nhằm giúp đưa ra giải pháp đào tạo phù hợp nhất theo từng mô hình thực tế của từng lĩnh vực ngành nghề theo từng khu vực trên cả nước. Từ đó tối ưu giải pháp và chi phí đầu tư cho khách hàng. Đem lại những giá trinh hữu hình và vô hình cho khách hàng.
Share:
X

Facebook Chat