Dịch vụ Setup bộ phận marketing

dịch vụ tư vấn setup bộ phận marketing
 
Nội dung thực hiện:

- Khảo sát, nghiên cứu thực trạng của doanh nghiệp.
- Tư vấn và đề xuất xây dựng cơ cấu tổ chức phòng marketing cho doanh nghiệp.
- Tìm kiếm nhân sự phù hợp với công việc, nguồn lực và văn hóa doanh nghiệp.
- Đào tạo nhân sự năng lực chuyên môn cao, kĩ năng và quy cách làm việc.
- Phối kết hợp ban lãnh đạo công ty giám sát hoạt động và kiện toàn phòng marketing trong vòng 2 tháng.
- Chuyển giao hoạt động marketing cho doanh nghiệp.

Vui lòng liên hệ iMEET CENTER để được tư vấn chi tiết: 02866831740
Share:
X

Facebook Chat